Symptom

Hypoparathyroidism kännetecknas huvudsakligen av för lågt kalcium i blodet (hypocalcemi). Det stör muskel- och nervöverföringarna i kroppen och kan ge kramper. Symptomen kan vara akuta och kräva akut behandling. Starkt fallande kalciumnivåer i blodet ger allvarliga krampanfall om inte tillståndet behandlas snabbt.

De flesta patienter har kroniska symtom på sjukdomen och därmed reducerad livskvalitet. Symptomen uppstår i allmänhet när blodkalcium är för högt, lågt eller instabilt.

Lågt kalcium ger stickningar och domningar i ansikte, armar och ben. Det kan också ge yrsel, muskelvärk, muskelsvaghet, tunga och ömma fötter, oro, irritabilitet, stort sömnbehöv, överkänslighet för ljus, skakningar, trötthet och brist på energi. Lågt stämningsläge är också vanligt när kalcium ligger för lågt.
Högt kalcium (övermedicinering) kan ge symptom som huvudvärk, illamående, tunga och ömmande armar och ben, yrsel, förgiftningskänsla och stora urinmängder.

Både lågt och högt kalcium påverkar psyket. En del patienter blir oroliga, deprimerade, förvirrade och glömska. Muskelsvaghet är också vanligt.
Symptomen på hypoPARA är dock högst individuella. De varierar från patient till patient. En och samma människa upplever ofta olika symtom olika dagar.

Vissa patienter har stora besvär även om kalcium ligger innanför normalområdet. Det beror på att regleringen av kalcium och fosfat är störd. Det är viktigt att notera att många faktorer påverkar sjukdomen, som alkohol, kaffe, infektioner, stress.


Komplikationer

Om inte sjukdomen behandlas rätt, kan det leda till skador på framför allt njurar och hjärta. Det kan också leda till förkalkningar. Blir njurarna skadade av för mycket kalk kallas det nefrocalcinos. Sjukdomen kan bidra till att njursten utvecklas. Hud, tänder, hår och naglar kan påverkas.
Många patienter uppger att de på grund av sjukdomen fått sämre fysisk och psykisk hälsa.